ČERNOVSKÝ Jan 15.5.1892-31.5.1939

Z Personal
Jan ČERNOVSKÝ
Narození 15.5.1892
Místo narození Gross-Jedlersdorf (nyní Vídeň, Rakousko)
Úmrtí 31.5.1939
Místo úmrtí Ivanovice na Hané u Vyškova
Povolání 17- Veterinář

ČERNOVSKÝ, Jan, * 15. 5. 1892 Gross-Jedlersdorf (nyní Vídeň, Rakousko), † 31. 5. 1939 Ivanovice na Hané u Vyškova, veterinář, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny pekaře. Po přestěhování rodičů na Moravu vyrůstal v Kojetíně. Studoval 1903–10 na gymnáziu v Kroměříži a 1911–15 na Vojenské veterinární akademii při Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Za první světové války působil v rakouské armádě jako vojenský zvěrolékař. Po vzniku Československa získal doktorský diplom (MVDr.) na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně a 1921 byl přijat do Státního diagnostického a séroterapeutického ústavu v Praze. Tato instituce byla 1922 přemístěna do Ivanovic na Hané, kde pak Č. působil po celý život. 1934 byl jmenován ředitelem ústavu a od 1937 zastupoval ČSR u Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) v Paříži. Vypracoval se v uznávaného odborníka na diagnostiku a výrobu očkovacích látek proti nákazám zvířat a zabýval se zejména mikrobiálními chorobami, čili např. brucelózou, mastitidou, tularémií, slintavkou a kulhavkou a snětí šelestivou. Publikoval bezmála pětatřicet vědeckých a odborných článků ve veterinárních a zemědělských periodikách. Dal vybudovat morový pavilon a nadstavbu laboratoří a zasloužil se i o další stavební a technologickou modernizaci jím vedeného Státního veterinárního diagnostického a séroterapeutického ústavu v Ivanovicích na Hané, jenž byl ve výrobě veterinárních biopreparátů schopen konkurovat obdobným ústavům v Evropě. Učil i v pokračovacích kursech pro zvěrolékaře. Jeho syn MVDr. Jan Č. pracoval po celý život jako bakteriolog v Brně a byl zván jako expert na školy a do ústavů v cizině.

D: Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hané a boj se zvířecími nákazami v ČSR, 1936.

L: MVDr. J. Č., druhý ředitel a budovatel Státního diagnostického a séroterapeutického ústavu v Ivanovicích na Hané, in: Věstník Společnosti veterinárních lékařů, 1970, č. 1, s. 64n.; R. Böhm, Sto let od narození dr. J. Č., in: Veterinářství. Odborný a stavovský veterinární měsíčník 43, 1993, č. 4, s. 158.

Jiří Šindlář