Verze z 15. 10. 2019, 08:57, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERVENKA Jan 7.10.1892-27.12.1961

Z Personal
Jan ČERVENKA
Narození 7.10.1892
Místo narození Praha
Úmrtí 27.12.1961
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 56

ČERVENKA, Jan, * 7. 10. 1892 Praha, † 27. 12. 1961 Praha, lékař

Působil 1919–26 jako asistent I. lékařské kliniky na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze u prof. Ladislava Syllaby, specializoval se na choroby vnitřní. Od 1929 pracoval jako závodní lékař Generálního ředitelství Škodových závodů v Praze, zároveň provozoval soukromou praxi. 1951 se stal závodním lékařem n. p. Konstruktiva. Poslední rok života strávil na odpočinku. Zabýval se problematikou metabolismu a výživy, zvláště vitamínů. Byl autorem zhruba padesáti vědeckých prací a rozsáhlejší klinicko-experimentální studie o inzulínu, první práce na toto téma v Československu.

D: Insulin, 1926; Účinek požitých bílkovin na hladinu krevního cukru u diabetika, 1926; Některé zkušenosti s glukhometrem v léčení cukrovky bez insulinu i při terapii insulinové, in: Bratislavské lékařské listy 10, 1930, č. 5–8.

L: BSPLF 1, s. 173; nekrology: Z. Cepek, MUDr. J. Č. zemřel, in: ČLČ 101, 1962, s. 351; týž, Odešel MUDr. J. Č., in: Praktický lékař 42, 1962, s. 191.

David Tomíček