Historie verzí stránky „ČERVENKOVÁ Marie Kitty 14.10.1904-28.12.1983“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace