Verze z 15. 10. 2019, 09:25, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČIHÁK Hugo 15.2.1884-12.5.1946

Z Personal
Hugo ČIHÁK
Narození 15.2.1884
Místo narození Županja u Vinkovců (Chorvatsko)
Úmrtí 12.5.1946
Místo úmrtí Praha
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 76-77

ČIHÁK, Hugo, * 15. 2. 1884 Županja u Vinkovců (Chorvatsko), † 12. 5. 1946 Praha, průkopník letectví, letecký konstruktér

Byl synem Františka Č., inženýra na železnici, a Marie, roz. Kašparové, která byla tetou prvního českého aviatika ing. Jana Kašpara. V Pardubicích absolvoval Č. reálku, maturoval 1902. Potom studoval 1902–07 stavební inženýrství na České vysoké škole technické v Praze, státní zkoušky pravděpodobně nesložil. Vlastnil žulové lomy ve Skutči. Od 1910 se s bratrem Eugenem Č. (1885–1958) věnoval letectví. Konstruoval jako první Čech (i když často podle cizích vzorů) pro bratra letadla, celkem asi 15 typů, z nich nejzdařilejší byl Rapid z roku 1912. Organizačně zajišťoval bratrovy veřejné letecké produkce. Za první světové války sloužil u vozatajstva, od 1917 v leteckých dílnách Fliegerarsenal u rakouské obce Fischamend, 1919–20 v československé armádě. 1923 se stal úředníkem ministerstva veřejných prací, asi 1924–39 pracoval u Československých státních aerolinií (ČSA).

L: Monoplan bratří Č., in: Vynálezy a pokroky 9, č. 17, 23. 5. 1913; E. Čihák – F. Gel, Jak jsem létal a padal, 1957, 1962; H. Č., in: Informační zpravodaj Klubu přátel pardubického muzea, 1985, č. 3, s. 16–20; Rodina Rapidů, in: tamtéž, 1–3, 1986, s. 11–13; P. Sviták, První český letec inženýr Jan Kašpar, 2003, rejstřík.

P: SOkA Pardubice, fond obecná škola v Pardubicích na Novém Městě, fond reálná škola Pardubice; Archiv ČVUT Praha, katalogy studentů 1902/03 až 1906/07; VÚA, fond malé osobní spisy, Archiv ČSA Praha, zápisy z jednání správní rady.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Sviták