Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČIPERA_Bohumil_20.3.1920)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČIPERA Bohumil 20.3.1920

Z Personal
Bohumil ČIPERA
Narození 20.3.1920
Povolání 86- Televizní pracovník nebo reportér


Bohumil ČIPERA