Verze z 15. 10. 2019, 09:35, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČIRLIČ Jovan 2.1.1920-13.2.1986

Z Personal
Jovan ČIRLIČ
Narození 2.1.1920
Místo narození Sremska Kamenica u Nového Sadu (Srbsko)
Úmrtí 13.2.1986
Místo úmrtí Liberec
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 83

ČIRLIČ, Jovan, * 2. 1. 1920 Sremska Kamenica u Nového Sadu (Srbsko), † 13. 2. 1986 Liberec, textilní odborník, pedagog

Studoval 1938–41 na bělehradské technice, ale po okupaci Jugoslávie nacistickým Německem a jeho spojenci v dubnu 1941 musel studium přerušit a zapojil se do partyzánského odboje. 1942 byl zatčen a uvězněn, nejprve v koncentračním táboře Jasenovac v Chorvatsku, později v Novém Světě u Olomouce, odkud počátkem 1945 uprchl. Poté se aktivně účastnil české domácí rezistence. Vysokoškolské studium dokončil 1945–48 na VUT v Brně (kde získal titul inženýra a doktora technických věd) a vzdělání si rozšířil 1948–52 na tamní Přírodovědecké fakultě MU (kde byl promován doktorem přírodních věd). 1949–53 působil jako asistent na brněnském VUT. Od 1963 byl profesorem, 1963–69 a 1973–85 rektorem na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci. 1975 jej ČSAV zvolila členem korespondentem a 1977 akademikem. Věnoval se výzkumu textilních materiálů, především využívání syntetických vláken ve vlnařském průmyslu. Jako pedagog se mj. iniciativně podílel na přípravě návrhu optimalizace a racionalizace studia na technických vysokých školách, který byl aplikován na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci. Patřil k prominentním akademickým funkcionářům normalizační éry.

D: Pevnost, tažnost a struktura mykané vlny, 1951; Theorie und Praxis der Mischungen von Wolle und Chemiefasern, 1957–63; Nauka o textilních materiálech, 1979.

L: MČE 1, s. 861; Tomeš 1, s. 215–216; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 138.

P: Masarykův ústav a Archiv AV ČR Praha, osobní fond.

Josef Tomeš