Verze z 2. 11. 2019, 20:01, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČOČEK Julius 20.2.1902-7.9.1941

Z Personal
Julius ČOČEK
Narození 20.2.1902
Místo narození Jezernice u Lipníku nad Bečvou
Úmrtí 7.9.1941
Místo úmrtí Praha-Velká Chuchle
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 88-89

ČOČEK, Julius, * 20. 2. 1902 Jezernice u Lipníku nad Bečvou, † 7. 9. 1941 Praha-Velká Chuchle, důstojník, dostihový jezdec

Po maturitě na reálném gymnáziu v Lipníku nad Bečvou (1921) studoval na Vojenské akademii v Hranicích a po jejím ukončení (1923) nastoupil službu u jezdeckého pluku v Nových Zámcích na jižním Slovensku. Absolvováním řady odborných kursů zvyšoval svou vojenskou kvalifikaci a postupoval k vyšším velitelským funkcím u mateřského pluku v Nových Zámcích, v Bratislavě a v Komárně. Od 1935 působil jako instruktor v armádním jezdeckém učilišti v Pardubicích. Mnichovská kapitulace zastihla Č. (v hodnosti majora) jako velitele eskadrony u 5. dragounského pluku; po obsazení Československa byl k 30. 6. 1939 propuštěn ze svazku československé armády a stal se příslušníkem protektorátního vládního vojska. Záhy se zařadil mezi přední sportovní jezdce a uplatňoval se především ve skokových soutěžích. 1931, 1933 a 1934 se umístil v čele československých skokových jezdců; 1935 a 1937 zvítězil v Československém skokovém derby, které tehdy představovalo závod o mistrovství republiky. Od počátku třicátých let reprezentoval Československo na velkých mezinárodních závodech v Berlíně (1932), Nice (1932, 1936), ve Vídni (1932) a v Cáchách (1936). V československé ekipě absolvoval 1933 zájezd do USA a Kanady (zvítězil v jednom ze závodů v New Yorku). Reprezentoval i na OH 1936 v Berlíně, kde však spolu s dalším z československých jezdců nedokončil závod, což znamenalo diskvalifikaci celého družstva v soutěži o Pohár národů (individuální závody tehdy nebyly v programu OH). Vedle skokových soutěží se účastnil dostihových závodů. Z jeho úspěchů vyniklo vítězství v Důstojnické steeple chase na pardubickém závodišti (1929) a Memoriálu kpt. Rudolfa Poplera (1941). Dostihová dráha se stala Č. osudnou. Zahynul na jedné z překážek při steeple chase v pražské Chuchli.

L: Vzpomínáme J. Č., in: Jezdectví – střelba – šerm 8, 1956, č. 9, s. 256; V. Fišmistrová, Štábní kapitán J. Č. a jezdectví, in: Nové Přerovsko 11, 2002, č. 11, s. 9; sine, in: Jazdectvo 4, 1971, č. 1, s. 14; sine, Naši olympionici v jezdeckém sportu, in: Jezdectví 56, 2007, č. 12, s. 74.

Miloslav Martínek