Verze z 15. 10. 2019, 10:48, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČUPR Karel 7.8.1919-8.11.1995

Z Personal
Karel ČUPR
Narození 7.8.1919
Místo narození Brno
Úmrtí 8.11.1995
Místo úmrtí Brno
Povolání 55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 93-94

ČUPR, Karel, * 7. 8. 1919 Brno, † 8. 11. 1995 Brno, klasický filolog, lexikograf

Syn matematika Karla Jana Č. (1883–1956). Po maturitě na gymnáziu vystudoval latinu a francouzštinu na Filozofické fakultě MU v Brně. 1952 získal titul PhDr. na základě disertace Lucretiův výklad o vývoji lidstva a jeho prameny. Osm let vyučoval na středních školách, 1956–83 působil jako vědecký pracovník Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV (na brněnské katedře starověké kultury). Připravoval pod vedením F. Novotného latinsko-český slovník, který měl nahradit starší Latinsko-český slovník J. Pražáka, F. Novotného a J. Sedláčka. Slovník, ač nedokončen, byl jeho hlavní vědeckou prací. Vedle lexikografie se věnoval sémantice a onomastice. Zajímal se o homonyma v latinské lexikografii, etymologii a latinská činitelská jména (nomina agentis). V několika statích psal o latinské zemědělské terminologii v agronomických dílech latinských spisovatelů Catona, Varrona, Columelly a Palladia. Byl členem Jednoty klasických filologů.

D: Homonyma v latinské lexikografii, in: Zprávy Jednoty klasických filologů 2, 1960, s. 10n.; L’étymologie du verbe venerari, in: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata (F. Stiebitz – R. Hošek, ed.), 1962, s. 111n.; Protikladné a odlišné významy téhož slova, in: Listy filologické 102, 1979, s. 114n.; Latinská nomina agentis a jejich české ekvivalenty, in: tamtéž 104, 1981, s. 152n.; Onomastický pohled na Catonovo dílo De agri cultura, in: tamtéž 89, 1966, s. 365n.; Onomastický pohled na Varronův spis Res rusticae, in: tamtéž 92, 1969, s. 229n.; Názvy zemědělských pracovních potřeb u Columelly, in: J. Češka (ed.), Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata, 1975, s. 101n.; Latinské názvy zemědělských pracovních potřeb u Palladia, in: Listy filologické 99, 1976, s. 153n.; Latinská odborná zemědělská terminologie u Palladia, in: tamtéž 100, 1977, s. 78n.

L: A. Hartmann, PhDr. K. Č. sedmdesátníkem, in: Listy filologické 112, 1989, s. 106; J. Češka, Zemřel K. Č., in: Auriga 38–39, 1996–97, s. 89n.

Tomáš Motlíček