Verze z 15. 10. 2019, 10:49, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČUPR Kolčavský Karel 2.2.1862-26.3.1937

Z Personal
Karel ČUPR Kolčavský
Narození 2.2.1862
Místo narození Libeň (Praha)
Úmrtí 26.3.1937
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 95

ČUPR Kolčavský, Karel (vl. jm. Karel Č.), * 2. 2. 1862 Libeň (Praha), † 26. 3. 1937 Praha, žurnalista, továrník

Narodil se v rodině významného českého pedagoga, filozofa a veřejného činitele Františka Č. (1821–1882) na statku Kolčavka (dnes Praha-Libeň). Majitelem usedlosti byl otec od 1851, do té doby patřila zámožné rodině pražského měšťana Jana Hlasivce, jehož dceru Ludmilu si otec 1849 vzal za ženu. Od 1852 začal na statku uskutečňovat vzdělávací a hospodářské záměry, nazvané Prememorium: vybudoval tam nejprve tříletou hospodářskou školu, již do 1872 řídil. Otec založil také soukromé gymnázium, které 1862 nabylo právo veřejnosti. Díky jeho vlivu (byl poslancem českého sněmu i říšské rady) si mohl Č. vybudovat zajištěnou existenci: prosadil se jako komerční rada a jako továrník v Praze.

Vedle toho uplatňoval literární sklony. Stal se žurnalistou, pracoval v redakci Národních listů a přispíval zejména do satirických časopisů Paleček, Světla a Švanda dudák. Jeho jedinými pracemi byla sbírka epigramů Různá zrnka. Epigramní drobty (1885) a drobná fraška. Užíval pseudonymu podle rodinného statku K. Č. Kolčavský a šifry -p-.

Vzdáleným příbuzným (otcovým prasynovcem) byl matematik Karel Jan Č. (1883–1956).

L: Národní listy 1861–1941. Jubilejní sborník, 1941, s. 134n.; KSN 3, s. 102; J. Vopravil, Pseudonymy v české a slovenské literatuře, 1973, s. 486; LČL 1, rejstřík, 3/2, rejstřík.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; LA PNP Praha (datum narození ověřeno NA Praha, konskripce pražského policejního ředitelství).

Marcella Husová