Historie verzí stránky „ČVANOVÁ Alexandra Platonovna 25.4.1897-20.5.1939“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace