Verze z 1. 3. 2015, 14:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŠIMON_Jan_18.9.1820-1902)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŠIMON Jan 18.9.1820-1902

Z Personal
Jan ŠIMON
Narození 18.9.1820
Úmrtí 1902
Povolání

61- Pedagog 53- Historik

84- Mecenáš div. umění


Jan ŠIMON