Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŠPLÍCHAL_Jan_17.12.1929)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŠPLÍCHAL Jan 17.12.1929-14.3.2019

Z Personal
Jan ŠPLÍCHAL
Narození 17.12.1929
Povolání 87- Fotograf


Jan ŠPLÍCHAL