Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŠVESTKA_Jan_Karel_1790)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŠVESTKA Jan Karel 1790

Z Personal
Jan Karel ŠVESTKA
Narození 1790
Povolání 84- Mecenáš div. umění


Jan Karel ŠVESTKA