Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŠWIPPL_Vojtěch_1791-21.3.1875)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŠWIPPL Vojtěch 1791-21.3.1875

Z Personal
Vojtěch ŠWIPPL
Narození 1791
Úmrtí 21.3.1875
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby 22- Odborník živočišné výroby

40- Hospodářství - ostatní


Vojtěch ŠWIPPL