Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŽALKOVSKÝ_ze_Žalkovi_Jan_1540)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŽALKOVSKÝ ze Žalkovi Jan 1540

Z Personal
Jan ŽALKOVSKÝ ze Žalkovi
Narození 1540
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Jan ŽALKOVSKÝ ze Žalkovi