Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŽALKOVSKÝ_ze_Žalkovi_Jindřich_1650-31.12.1706)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŽALKOVSKÝ ze Žalkovi Jindřich 1650-31.12.1706

Z Personal
Jindřich ŽALKOVSKÝ ze Žalkovi
Narození 1650
Úmrtí 31.12.1706
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Jindřich ŽALKOVSKÝ ze Žalkovi