Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŽELÍZKO_Jan_Antonín_9.7.1713-11.5.1778)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŽELÍZKO Jan Antonín 9.7.1713-11.5.1778

Z Personal
Jan Antonín ŽELÍZKO
Narození 9.7.1713
Úmrtí 11.5.1778
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

55- Jazykovědec


Jan Antonín ŽELÍZKO