Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ČÉČ_z_Budivojovic_1220-1270)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČÉČ z Budivojovic 1220-1270

Z Personal
ČÉČ z Budivojovic
Narození 1220
Úmrtí 1270
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


ČÉČ z Budivojovic