Verze z 13. 10. 2019, 09:57, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČECH Antonín 2.2.1860-26.8.1929

Z Personal
Antonín ČECH
Narození 2.2.1860
Místo narození Libochovice
Úmrtí 26.8.1929
Místo úmrtí Litoměřice
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 548

ČECH, Antonín, * 2. 2. 1860 Libochovice, † 26. 8. 1929 Litoměřice, římskokatolický kněz, světící biskup

Po absolvování studií na teologickém diecézním učilišti v Litoměřicích byl v květnu 1884 vysvěcen na kněze. 1888–90 působil jako dómský vikář a archivář konzistoře a 1890–1902 zastával úřad dómského kazatele a sekretáře biskupa Emanuela Jana Schöbela. 1902 se stal kanovníkem litoměřické katedrální kapituly. Po vzniku ČSR 1918 vzrostlo v litoměřické diecézi s převahou německého obyvatelstva národnostní napětí. Navíc se část německých církevních elit, které většinou ovládaly klíčové pozice v diecézních strukturách, vyjadřovala k nově vzniklému československému státu kriticky. V zájmu vytvoření národnostní rovnováhy a po rezignaci generálního vikáře Raimunda Fuchse, udržujícího styky s německými nacionálními kruhy, byl na místo uveden Č. jako zástupce českého kléru. V dubnu 1923 byl vysvěcen rovněž na světícího biskupa. Na jaře 1927 jmenoval litoměřický biskup Josef Gross po dohodě s papežskou kurií Č. také děkanem litoměřické kapituly. Kvůli nevyjasněným otázkám schvalování církevních hodnostářů československou vládou však tento krok československá úřední místa neakceptovala. Č. jmenování děkanem kapituly tak nikdy nevstoupilo právně v platnost, protože před vyřešením situace zemřel.

L: P. R. Pokorný, Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky, 1992, s. 27; J. Macek, Biskupství litoměřické, 2005; KSN 2, s. 437.

P: SOA Litoměřice, fond Biskupský ordinariát Litoměřice 1854–1947.

Jaroslav Šebek