Verze z 13. 10. 2019, 11:44, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČEPELÁK Rudolf 16.4.1886-21.12.1972

Z Personal
Rudolf ČEPELÁK
Narození 16.4.1886
Místo narození Kutná Hora
Úmrtí 21.12.1972
Místo úmrtí Český Brod
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 587

ČEPELÁK, Rudolf, * 16. 4. 1886 Kutná Hora, † 21. 12. 1972 Český Brod, pedagog, entomolog

Rodiče byli továrními dělníky. V rodišti Č. absolvoval 1905 učitelský ústav, poté učil na obecných školách na Kutnohorsku a Mělnicku až do 1914, kdy narukoval. Válku prožil na frontách v Uhrách a Rumunsku. Na základě úřední výzvy nového státu se 1919 přihlásil jako učitel na Slovensko. Složil zkoušku ze slovenštiny a nastoupil do Ľutova u Bánovců nad Bebravou. Od 1923 byl učitelem v Trenčíně-Zlatovcích, odkud se 1939 po odtržení Slovenska musel vrátit do Čech a působil jako ředitel školy ve Vršovicích v Praze. 1942 byl předčasně penzionován. Pracoval však dále jako preparátor hmyzu u německé firmy Staudinger v Drážďanech. Po válce učil v Krásné Lípě až do odchodu na odpočinek 1951. Entomologii se aktivně věnoval od mládí. Nejprve sbíral hmyz pro pražský přírodovědecký závod V. Friče, ale záhy se začal věnovat entomologii a sběratelství z vlastního zájmu. Založil si sbírku brouků (Coleoptera) a motýlů (Lepidoptera), kterou velice rozšířil během svého pobytu na Slovensku. 1924 vstoupil do Československé společnosti entomologické v Praze. Koleopterologické průzkumy prováděl na Kutnohorsku, Mělnicku, v okolí Prahy a na Českobrodsku. Na Slovensku prozkoumal okolí Trenčína, Kováčovské kopce u Štúrova, Malou i Velkou Fatru, sběratelské exkurse podnikl do Nízkých i Vysokých Tater. Za německé okupace zkoumal faunu brouků i motýlů na Moravě. Na Slovensku čtyři roky spolupracoval s muzeem v Hlohovci a poté na Moravě tři roky s městským muzeem v Telči. Č. byl oceňován doma i zahraničí jako vynikající sběratel a průzkumník entomofauny. Publikoval studie v Časopisu Československé společnosti entomologické a v německém periodiku Entomologisches Nachrichtenblatt. Některé významné Č. nálezy brouků uveřejnila později řada jiných autorů. Syn Jiří Č. (1917–2000) byl rovněž významným entomologem a přírodovědcem, působil převážně na Slovensku.

L: Koleška 1, s. 25n.; Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV 10, 1974, s. 87n., 15, 1979, s. 25n.; Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahom k územiu Slovenska, Bratislava 1996, s. 27; BLS 2, s. 134 (se soupisem literatury).

P: Č. sbírka brouků a motýlů z okolí Trenčína je uložena v Balneologickém muzeu v Piešťanech, část sbírky brouků z 1960–63 v muzeu v Hlohovci.

Zdeněk Koleška