Verze z 30. 10. 2019, 19:06, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČIHULA Josef 28.10.1871-2.7.1940

Z Personal
Josef ČIHULA
Narození 28.10.1871
Místo narození Mladá Boleslav
Úmrtí 2.7.1940
Místo úmrtí Jičín
Povolání 53- Historik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 79

ČIHULA, Josef, * 28. 10. 1871 Mladá Boleslav, † 2. 7. 1940 Jičín, historik, pedagog

Vystudoval (po krátkém pobytu v semináři) historii a geografii na filozofické fakultě české univerzity, kde byl žákem J. Golla. Zabýval se tehdy především vztahy českých zemí a německé reformace, zejména pak osobou Martina Luthera. Později odešel do Jičína, kde působil jako středoškolský profesor a stal se ředitelem na tamním reálném gymnáziu. Věnoval se také práci v městském zastupitelstvu. 1919–22 byl jičínským starostou a působil v řadě spolků a jako dlouholetý kronikář města. 1897 vyšla v Českém časopise historickém jeho první studie Martin Luther a Čechové podobojí a téhož roku samostatně i další práce, Poměr Jednoty Bratří českých k Martinu Lutherovi. Obě sice pouze rozváděly starší Gollovy teze o Lutherových názorech na Husa, ale přinášely i nové doklady a hodnocení. Opravovaly starší názory především A. Gindelyho. Později Č. vydal práci o Janu Žižkovi a překládal řadu historických prací, především z němčiny.

D: Poměr Jednoty Bratří českých k Martinu Lutherovi, 1897; Jan Žižka z Trocnova, 1924.

L: Kutnar, s. 531; Kdy zemřeli…? 1967–1970 a 1935–1936, 1970, s. 31; KSN 3, s. 67.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Burda