Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ŽVEYKAL_Jan_1782-8.5.1854)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ŽVEYKAL Jan 1782-8.5.1854

Z Personal
Jan ŽVEYKAL
Narození 1782
Úmrtí 8.5.1854
Povolání

88- Umělecký řemeslník 38- Obchod, služby, cestovní ruch

63- Spisovatel


Jan ŽVEYKAL