Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AŠKERC_Anton_1856-1912)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AŠKERC Anton 1856-1912

Z Personal
Anton AŠKERC
Narození 1856
Úmrtí 1912
Povolání 51- Představitel volnomyšlenkářství nebo ateismu


Anton AŠKERC