Verze z 19. 1. 2016, 08:14, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „ABEL, Florian, * ? asi Kolín nad Rýnem (Německo), † konec května 1565 Praha, malíř Pocházel z Porýní. Od 1553 působil jako dvorní malíř v Pr…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ABEL Florian †1565

Z Personal

ABEL, Florian, * ? asi Kolín nad Rýnem (Německo), † konec května 1565 Praha, malíř Pocházel z Porýní. Od 1553 působil jako dvorní malíř v Praze, kde vlastnil dům a 1556 byl přijat do malířského cechu. Navrhl 24 reliéfů pro boční strany mramorového náhrobku císaře Maximiliána I. v dvorním kostele v Innsbrucku, které měli zhotovit jeho bratři, sochaři Bernard a Arnold († oba 1564). Za tyto návrhy obdržel 249 zlatých 40 krejcarů. O jeho dalším díle není mnoho známo. Pro čtvrté vydání Melantrichovy Bible české (1570) vypracoval předlohy 17 dřevorytů náležejících pojetím k nastupujícímu manýrismu. L: Th ieme – Becker, 1, s. 18; K. Chytil, Umění v Praze za Rudolfa II., 1904, s. 58; Toman 1, s. 5; Praha na úsvitu nových dějin, 1988, s. 193n. Jan Novotný