Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ABEL_Karel_1800)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ABEL Karel 1800

Z Personal
Karel ABEL
Narození 1800
Povolání 19- Ekonom nebo statistik


Karel ABEL