ABSOLON Johannes 1.1.1669-25.8.1730: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 16: Řádka 16:
 
řádu jezuitů a 1687–88 byl novicem v Brně. Od 1694 vyučoval
 
řádu jezuitů a 1687–88 byl novicem v Brně. Od 1694 vyučoval
 
na řádových školách v Nise, Praze a Olomouci teologii,
 
na řádových školách v Nise, Praze a Olomouci teologii,
fi lozofi i, logiku a etiku. Do 1696 byl profesorem vyššího
+
filozofi i, logiku a etiku. Do 1696 byl profesorem vyššího
 
gymnázia v Nise. 1696–99 studoval teologii na pražské univerzitě.
 
gymnázia v Nise. 1696–99 studoval teologii na pražské univerzitě.
 
20. 9. 1698 získal kněžské svěcení. 1701 byl jmenován
 
20. 9. 1698 získal kněžské svěcení. 1701 byl jmenován
profesorem poetiky, 1704 profesorem logiky a fi lozofi e.
+
profesorem poetiky, 1704 profesorem logiky a filozofie.
Do 1706 působil jako profesor fi lozofi e na fi lozofi cké fakultě
+
Do 1706 působil jako profesor filozofie na filozofické fakultě
 
a 1707–08 jako profesor morální teologie na teologické fakultě.
 
a 1707–08 jako profesor morální teologie na teologické fakultě.
1709 se stal seniorem fi lozofi cké fakulty a exhortátorem.
+
1709 se stal seniorem filozofické fakulty a exhortátorem.
 
1710–27 přednášel poetiku, logiku a fyziku, 1718–21
 
1710–27 přednášel poetiku, logiku a fyziku, 1718–21
 
zastával úřad děkana teologické fakulty a od 1720 vykonával
 
zastával úřad děkana teologické fakulty a od 1720 vykonával
Řádka 29: Řádka 29:
 
a nejvyšším studijním prefektem pražské univerzity i jejím
 
a nejvyšším studijním prefektem pražské univerzity i jejím
 
examinátorem a konzultorem. Od 1712 publikoval teologicko-
 
examinátorem a konzultorem. Od 1712 publikoval teologicko-
fi lozofi cké spisy a rozpravy v dogmatické latině, které vycházely
+
filozofické spisy a rozpravy v dogmatické latině, které vycházely
 
převážně v Praze a Olomouci.
 
převážně v Praze a Olomouci.
  

Verze z 19. 1. 2016, 09:32

Johannes ABSOLON
Narození 1.1.1669
Místo narození Úštěk u Litoměřic
Úmrtí 25.8.1730
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel

ABSOLON, Johannes, * 1. 1. 1669 Úštěk u Litoměřic, † 25. 8. 1730 Praha, římskokatolický kněz, teolog, pedagog

Pocházel z majetné měšťanské rodiny. 27. 9. 1686 vstoupil do řádu jezuitů a 1687–88 byl novicem v Brně. Od 1694 vyučoval na řádových školách v Nise, Praze a Olomouci teologii, filozofi i, logiku a etiku. Do 1696 byl profesorem vyššího gymnázia v Nise. 1696–99 studoval teologii na pražské univerzitě. 20. 9. 1698 získal kněžské svěcení. 1701 byl jmenován profesorem poetiky, 1704 profesorem logiky a filozofie. Do 1706 působil jako profesor filozofie na filozofické fakultě a 1707–08 jako profesor morální teologie na teologické fakultě. 1709 se stal seniorem filozofické fakulty a exhortátorem. 1710–27 přednášel poetiku, logiku a fyziku, 1718–21 zastával úřad děkana teologické fakulty a od 1720 vykonával funkci kancléře, studijního prefekta a konzultora na univerzitě v Olomouci. 1728–30 byl děkanem teologické fakulty a nejvyšším studijním prefektem pražské univerzity i jejím examinátorem a konzultorem. Od 1712 publikoval teologicko- filozofické spisy a rozpravy v dogmatické latině, které vycházely převážně v Praze a Olomouci.

D: soupisy in: Kalckbrenner, s. 218n.; Čornejová – Fechtnerová, s. 1n.

L: C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 1, Bruxelles