Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADALBERTIDES_Jan_1550)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADALBERTIDES Jan *?1550

Z Personal
Jan ADALBERTIDES
Narození 1550
Povolání

61- Pedagog

63- Spisovatel


Jan ADALBERTIDES