Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADALBERTUS_a_s._Tobia_1750)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADALBERTUS a s. Tobia 1750

Z Personal
a s. Tobia ADALBERTUS
Narození 1750
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


a s. Tobia ADALBERTUS