ADAMEC Jan 8.5.1855-17.10.1925: Porovnání verzí

Z Personal
(ADAMEC_Jan_18.5.1855-17.10.1925)
 
Řádka 2: Řádka 2:
 
| jméno = Jan ADAMEC
 
| jméno = Jan ADAMEC
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 18.5.1855
+
| datum narození = 8.5.1855
| místo narození =  
+
| místo narození = Nemojany u Vyškova
 
| datum úmrtí = 17.10.1925
 
| datum úmrtí = 17.10.1925
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Přerov
 
| povolání = 21- Odborník rostlinné výroby
 
| povolání = 21- Odborník rostlinné výroby
 
61- Pedagog
 
61- Pedagog
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jan ADAMEC
+
}}
 +
 
 +
'''ADAMEC, Jan,''' ''* 8. 5. 1855 Nemojany u Vyškova, † 17. 10. 1925 Přerov, zemědělský odborník, agronom, pedagog, komunální politik''
 +
 
 +
Pocházel ze zemědělské rodiny, starší bratr Františka A. (1866
 +
až 1946). Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Brně studoval
 +
1875–78 VŠZ ve Vídni, kde 1879 složil diplomové
 +
zkoušky. Už 1878 se stal profesorem rostlinné výroby na české zemské střední hospodářské škole v Přerově. Výsledky
 +
pokusů s pěstováním hospodářských rostlin publikoval ve
 +
výročních školních zprávách a odborných zemědělských časopisech.
 +
1884 byla jeho zásluhou založena v Přerově kontrolní
 +
semenářská stanice, která se 1891 stala zemským ústavem.
 +
1885 převzal redakci časopisu Moravský hospodář, který do
 +
1899 řídil. V této době přispíval též do Lamblova Archivu
 +
zemědělského. 1891 byl jmenován ředitelem přerovské hospodářské
 +
školy. Za jeho správy byla postavena nová školní budova
 +
(1911–12) a rozšířen školní statek, který již předtím
 +
vedl jako moderní pokusný pěstitelský a šlechtitelský ústav.
 +
Usilovně propagoval zemědělskou osvětu a pokrok. 1897 až
 +
1920 působil současně jako státní inspektor zemědělského
 +
školství na Moravě. Získal si vysokou autoritu, oblibu a značné
 +
zásluhy o rozvoj zemědělského školství. Na VŠZ v Brně se
 +
po 1918 stal docentem zemědělského družstevnictví a obchodní
 +
nauky a zkušebním komisařem pro učitele zemědělských
 +
škol. 1895 byl spoluzakladatelem první rolnické továrny
 +
na umělá hnojiva v Přerově a předsedou její správní rady.
 +
Působil v řadě zemědělských a hospodářských organizací,
 +
hlavně na Moravě (Ústřední svaz českých hospodářských
 +
společenstev v Brně, Zemědělská rada pro markrabství moravské,
 +
Českoslovanská matice rolnická, správní rada Moravské
 +
agrární a průmyslové banky, aj.) a v přerovské městské
 +
samosprávě. 1920 odešel do penze. Za zásluhy o zemědělské
 +
školství a osvětu získal řadu poct. Po založení ČSAZ koncem
 +
roku 1924 se krátce před smrtí stal jejím členem.
 +
D: Sklizeň rostlin hospodářských, 1892; Vzorný plán hospodářských staveb
 +
na Moravě, 1893; Kterak působiti na zlepšení jakosti ječmene, 1904; Význam
 +
vodních drah pro zemědělství na Moravě, 1908; Zásady úprav hnojení
 +
v moderním hospodářství, 1907; Stav pěstování konopí druhdy a nyní, 1923
 +
aj.; řada odborných článků.
 +
 
 +
'''L:''' HSN 1, s. 19, 1130; nekrology in: VČAZ 1, 1925, s. 372n.; J. A., in:
 +
Výroční zpráva zemské vyšší hospodářské školy v Přerově za školní rok
 +
1925–26, s. 3n.; E. Reich – B. Vláčil, ČSAZ v prvém desítiletí 1924–34,
 +
1935, s. 66, 138; V. Fišmistrová, Vzpomínka na ing. J. A., in: Nové Přerovsko,
 +
5. 5. 1995.
 +
 
 +
Gustav Novotný, Jan Novotný
 +
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:21- Odborník rostlinné výroby]]
 
[[Kategorie:21- Odborník rostlinné výroby]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
 
[[Kategorie:1855]]
 
[[Kategorie:1855]]
 +
[[Kategorie:Nemojany]]
 
[[Kategorie:1925]]
 
[[Kategorie:1925]]
 +
[[Kategorie:Přerov]]

Verze z 19. 1. 2016, 11:15

Jan ADAMEC
Narození 8.5.1855
Místo narození Nemojany u Vyškova
Úmrtí 17.10.1925
Místo úmrtí Přerov
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

61- Pedagog

ADAMEC, Jan, * 8. 5. 1855 Nemojany u Vyškova, † 17. 10. 1925 Přerov, zemědělský odborník, agronom, pedagog, komunální politik

Pocházel ze zemědělské rodiny, starší bratr Františka A. (1866 až 1946). Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Brně studoval 1875–78 VŠZ ve Vídni, kde 1879 složil diplomové zkoušky. Už 1878 se stal profesorem rostlinné výroby na české zemské střední hospodářské škole v Přerově. Výsledky pokusů s pěstováním hospodářských rostlin publikoval ve výročních školních zprávách a odborných zemědělských časopisech. 1884 byla jeho zásluhou založena v Přerově kontrolní semenářská stanice, která se 1891 stala zemským ústavem. 1885 převzal redakci časopisu Moravský hospodář, který do 1899 řídil. V této době přispíval též do Lamblova Archivu zemědělského. 1891 byl jmenován ředitelem přerovské hospodářské školy. Za jeho správy byla postavena nová školní budova (1911–12) a rozšířen školní statek, který již předtím vedl jako moderní pokusný pěstitelský a šlechtitelský ústav. Usilovně propagoval zemědělskou osvětu a pokrok. 1897 až 1920 působil současně jako státní inspektor zemědělského školství na Moravě. Získal si vysokou autoritu, oblibu a značné zásluhy o rozvoj zemědělského školství. Na VŠZ v Brně se po 1918 stal docentem zemědělského družstevnictví a obchodní nauky a zkušebním komisařem pro učitele zemědělských škol. 1895 byl spoluzakladatelem první rolnické továrny na umělá hnojiva v Přerově a předsedou její správní rady. Působil v řadě zemědělských a hospodářských organizací, hlavně na Moravě (Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v Brně, Zemědělská rada pro markrabství moravské, Českoslovanská matice rolnická, správní rada Moravské agrární a průmyslové banky, aj.) a v přerovské městské samosprávě. 1920 odešel do penze. Za zásluhy o zemědělské školství a osvětu získal řadu poct. Po založení ČSAZ koncem roku 1924 se krátce před smrtí stal jejím členem. D: Sklizeň rostlin hospodářských, 1892; Vzorný plán hospodářských staveb na Moravě, 1893; Kterak působiti na zlepšení jakosti ječmene, 1904; Význam vodních drah pro zemědělství na Moravě, 1908; Zásady úprav hnojení v moderním hospodářství, 1907; Stav pěstování konopí druhdy a nyní, 1923 aj.; řada odborných článků.

L: HSN 1, s. 19, 1130; nekrology in: VČAZ 1, 1925, s. 372n.; J. A., in: Výroční zpráva zemské vyšší hospodářské školy v Přerově za školní rok 1925–26, s. 3n.; E. Reich – B. Vláčil, ČSAZ v prvém desítiletí 1924–34, 1935, s. 66, 138; V. Fišmistrová, Vzpomínka na ing. J. A., in: Nové Přerovsko, 5. 5. 1995.

Gustav Novotný, Jan Novotný