Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADAMIČKA_Ladislav)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADAMIČKA Ladislav

Z Personal
Ladislav ADAMIČKA
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Ladislav ADAMIČKA