Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADAMI_ze_Semechova_Samuel_1550)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADAMI ze Semechova Samuel 1550

Z Personal
Samuel ADAMI ze Semechova
Narození 1550
Povolání 63- Spisovatel


Samuel ADAMI ze Semechova