Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADAM_Jan_18.9.1946)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADAM Jan 18.9.1946

Z Personal
Jan ADAM
Narození 18.9.1946
Povolání

65- Literární historik, kritik nebo teoretik 48- Politický publicista 63- Spisovatel

61- Pedagog


Jan ADAM