Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADLÉTA_Uherská_Adelhaid_1040-27.1.1062)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADLÉTA Uherská ?1043-27.1.1062

Z Personal
Adelhaid ADLÉTA Uherská
Narození 1040
Úmrtí 27.1.1062
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Adelhaid ADLÉTA Uherská

Literatura

MČE I, 42; RSN I, 32; KSN I, 47; Menšiny, 25;