Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADLER_Karel_1851-1937)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADLER Karel 1851-1937

Z Personal
Karel ADLER
Narození 1851
Úmrtí 1937
Povolání

23- Lesník nebo myslivec

18- Představitel přírodních věd


Karel ADLER