Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ADOLT_Jan_Jiří_1750-1813)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADOLT Jan Jiří 1750-1813

Z Personal
Jan Jiří ADOLT
Narození 1750
Úmrtí 1813
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Jan Jiří ADOLT