Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AEHRENTHAL_Felix_Lexa_von_18.8.1853-7.7.1918)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AEHRENTHAL Felix Lexa von 18.8.1853-7.7.1918

Z Personal
Felix Lexa von AEHRENTHAL
Narození 18.8.1853
Úmrtí 7.7.1918
Povolání

36- Ostatní průmyslová odvětví

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Felix Lexa von AEHRENTHAL