AERICHALCUS Šebestián ?1515-20.11.1555: Porovnání verzí

Z Personal
(AERICHALCUS_Šebestián_1515-20.11.1555)
 
Řádka 2: Řádka 2:
 
| jméno = Šebestián AERICHALCUS
 
| jméno = Šebestián AERICHALCUS
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 1515
+
| datum narození = kolem 1515
| místo narození =  
+
| místo narození = Přeštice u Plzně
 
| datum úmrtí = 20.11.1555
 
| datum úmrtí = 20.11.1555
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Praha
 
| povolání = 61- Pedagog
 
| povolání = 61- Pedagog
 
63- Spisovatel
 
63- Spisovatel
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Šebestián AERICHALCUS
+
}}
 +
 
 +
'''AERICHALCUS (též MĚDĚNÝ, MIEDIENNY, PRAESTICENUS), Šebestián,''' ''* kolem 1515 Přeštice u Plzně, † 20. 11. 1555 Praha, humanistický spisovatel, pedagog''
 +
 
 +
Pocházel ze vzdělané rodiny: jeho strýci byli bývalý univerzitní
 +
rektor Jan Kulata z Javořice a soběslavský farář Beneš, Janův
 +
bratr. Na jejich popud se věnoval studiu. 1544 dosáhl
 +
hodnosti magistra ve Wittenbergu, vrátil se do Čech a 1545
 +
se stal profesorem artistické fakulty pražské univerzity. V následujících
 +
letech vedl čtení z latinských autorů (mj. z Quintiliana)
 +
a rychle stoupal po žebříčku univerzitních hodností:
 +
1546–47 byl proboštem koleje Karlovy, 1548 zvolen místoděkanem
 +
a ještě téhož roku děkanem. 1549–54 byl direktorem
 +
koleje Nationis a 1551–53 rektorem univerzity. Zasloužil
 +
se o uvedení řečtiny do partikulárních škol. 1550 obdržel po
 +
průtazích povolení ke zřízení stolice pro výklad církevních
 +
básníků Sedulia, Prudentia, Aratora, Iuvenca a Lactantia, jež
 +
inicioval Jan st. Hodějovský z Hodějova. Se svými žáky rozebíral
 +
A. římského dramatika Terentia, jehož četbu pokládal za
 +
užitečnou průpravu při pěstování výmluvnosti a čistoty latiny.
 +
Jeho rozbory a komentáře antických autorů byly inspirovány
 +
Filipem Melanchtonem. A. spisy prozrazují široké humanistické
 +
vzdělání a vyznačují se slohovou čistotou a přehlednou,
 +
jasnou myšlenkovou konstrukcí. Psal latinské básně,
 +
vydal obsahy dvou Terentiových komedií s komentáři, řeč
 +
o Vergiliově Aeneidě, spis o antických mincích aj. Údajně
 +
sepsal nedochované dílo In Offi cia Ciceronis annotationes
 +
a snad skládal i komedie. Zemřel na mor a byl pochován
 +
v Betlémské kapli, kde předtím působil také jako kazatel.
 +
Veškerý majetek odkázal pražské univerzitě. Dlouho po smrti
 +
byl pokládán Pražany za předního stoupence dramatického
 +
umění.
 +
 
 +
'''D:''' Descriptiones aff ectuum, quae extant in libello De anima, versibus heroicis
 +
comprehensae a M. Sebastiano Aerichalco, 1546; Carmen de eclipsi solis,
 +
1546; Carmen de viola, 1550; Argumenta in duas comoedias Terentii scripta
 +
a M. Sebastiano Praesticeno, 1550; De ratione rei numeriae et valore diversorum
 +
numismatum nec non mensurarum quaedam ax variis autoribus
 +
collecta a M. Sebastiano Praesticeno in academia Pragensi, 1556.
 +
 
 +
'''L:''' B. Balbinus, Bohemia docta, virorum omnigena eruditione et clarorum
 +
Bohemiae, Moraviae et Silesiae, nomina elogia, et litteraria monumenta opus
 +
posthumus pro historia litteratia Bohemia, Tom. 1, 1777, s. 193n.; RHB 1,
 +
s. 49n.; DČD 1, s. 102n., 111 a 360; ISN 1, s. 47; KSN 1, s. 52; M. K. Jätenstein,
 +
Nachrichten über Schriftsteller und Gelehrte, deren Lebensbeschreibungen
 +
bisher nicht bearbeitet sind. Als Materialien für ein Lexikon
 +
böhmischer Schriftsteller und Gelehrten, 1818, s. 30n.; L. Schletz, Die
 +
Magister der artistischen Fakultät der Hohen Schule zu Prag und ihre Schriften
 +
im Zeitraum von 1409 bis 1550, Med. Diss. Erlangen – Nürnberg 1971,
 +
s. 105n.
 +
 
 +
Jaroslav Richter, Jiří-Joseph Veselý
 +
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 
 
[[Kategorie:1515]]
 
[[Kategorie:1515]]
 +
[[Kategorie:Přeštice]]
 
[[Kategorie:1555]]
 
[[Kategorie:1555]]
 +
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 21. 1. 2016, 12:11

Šebestián AERICHALCUS
Narození kolem 1515
Místo narození Přeštice u Plzně
Úmrtí 20.11.1555
Místo úmrtí Praha
Povolání

61- Pedagog

63- Spisovatel

AERICHALCUS (též MĚDĚNÝ, MIEDIENNY, PRAESTICENUS), Šebestián, * kolem 1515 Přeštice u Plzně, † 20. 11. 1555 Praha, humanistický spisovatel, pedagog

Pocházel ze vzdělané rodiny: jeho strýci byli bývalý univerzitní rektor Jan Kulata z Javořice a soběslavský farář Beneš, Janův bratr. Na jejich popud se věnoval studiu. 1544 dosáhl hodnosti magistra ve Wittenbergu, vrátil se do Čech a 1545 se stal profesorem artistické fakulty pražské univerzity. V následujících letech vedl čtení z latinských autorů (mj. z Quintiliana) a rychle stoupal po žebříčku univerzitních hodností: 1546–47 byl proboštem koleje Karlovy, 1548 zvolen místoděkanem a ještě téhož roku děkanem. 1549–54 byl direktorem koleje Nationis a 1551–53 rektorem univerzity. Zasloužil se o uvedení řečtiny do partikulárních škol. 1550 obdržel po průtazích povolení ke zřízení stolice pro výklad církevních básníků Sedulia, Prudentia, Aratora, Iuvenca a Lactantia, jež inicioval Jan st. Hodějovský z Hodějova. Se svými žáky rozebíral A. římského dramatika Terentia, jehož četbu pokládal za užitečnou průpravu při pěstování výmluvnosti a čistoty latiny. Jeho rozbory a komentáře antických autorů byly inspirovány Filipem Melanchtonem. A. spisy prozrazují široké humanistické vzdělání a vyznačují se slohovou čistotou a přehlednou, jasnou myšlenkovou konstrukcí. Psal latinské básně, vydal obsahy dvou Terentiových komedií s komentáři, řeč o Vergiliově Aeneidě, spis o antických mincích aj. Údajně sepsal nedochované dílo In Offi cia Ciceronis annotationes a snad skládal i komedie. Zemřel na mor a byl pochován v Betlémské kapli, kde předtím působil také jako kazatel. Veškerý majetek odkázal pražské univerzitě. Dlouho po smrti byl pokládán Pražany za předního stoupence dramatického umění.

D: Descriptiones aff ectuum, quae extant in libello De anima, versibus heroicis comprehensae a M. Sebastiano Aerichalco, 1546; Carmen de eclipsi solis, 1546; Carmen de viola, 1550; Argumenta in duas comoedias Terentii scripta a M. Sebastiano Praesticeno, 1550; De ratione rei numeriae et valore diversorum numismatum nec non mensurarum quaedam ax variis autoribus collecta a M. Sebastiano Praesticeno in academia Pragensi, 1556.

L: B. Balbinus, Bohemia docta, virorum omnigena eruditione et clarorum Bohemiae, Moraviae et Silesiae, nomina elogia, et litteraria monumenta opus posthumus pro historia litteratia Bohemia, Tom. 1, 1777, s. 193n.; RHB 1, s. 49n.; DČD 1, s. 102n., 111 a 360; ISN 1, s. 47; KSN 1, s. 52; M. K. Jätenstein, Nachrichten über Schriftsteller und Gelehrte, deren Lebensbeschreibungen bisher nicht bearbeitet sind. Als Materialien für ein Lexikon böhmischer Schriftsteller und Gelehrten, 1818, s. 30n.; L. Schletz, Die Magister der artistischen Fakultät der Hohen Schule zu Prag und ihre Schriften im Zeitraum von 1409 bis 1550, Med. Diss. Erlangen – Nürnberg 1971, s. 105n.

Jaroslav Richter, Jiří-Joseph Veselý