Verze z 19. 9. 2019, 08:36, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AGOSTO Giacomo *?1650

Z Personal
Giacomo AGOSTO
Narození kolem 1650
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 45-46

AGOSTO, Giacomo, * pol. 17. století ?, † ?, sochař, štukatér

Italský štukatér, který kolem 1684 pracoval v Praze na vnější štukové výzdobě loretánské kaple na Hradčanech. Práce prováděl na náklady hraběnky Alžběty z Kolovrat jako kopii Santa Casa v italském Loretu. Vytvořil venkovní štuky – sochy, reliéfy a ornamenty znázorňující starozákonní postavy, narození a zasnoubení Panny Marie, narození Krista, příchod tří králů, smrt Panny Marie a anděly přenášející rodný dům

P. Marie do Loreta. L: Dlabač 1, s. 31; F. Ekert, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, 1883, s. 159; OSN 1, s. 459; M. Dvořák, Maria Loretto am Hradschin zu Prag, 1883; J. M. Schottky, Prag, wie es war und wie es ist, nach Aktenstücken und den besten Quellenschriften gegliedert, 1832; BOS 1, s. 165; Thieme – Becker 1, s. 132; Toman 1, s. 8.

redakce