Historie verzí stránky „AGRICOLA Georgius 24.3.1494-21.11.1555“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace