Historie verzí stránky „AHNELT Ferdinand 19.11.1870-29.2.1944“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace