Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AICHBAUER_Jan_Jiří_(Johann_Gerg_Michael)_1680-1737)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AICHBAUER Jan Jiří Michael 10.9.1680-22.6.1737

Z Personal
Jan Jiří (Johann Gerg Michael) AICHBAUER
Narození 1680
Místo narození Praha
Úmrtí 1737
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt


Jan Jiří (Johann Gerg Michael) AICHBAUER

Literatura

Praha 2004; s.11