AIM Vojtěch Bořivoj 13.4.1886-10.9.1972: Porovnání verzí

Z Personal
(AIM_Vojtěch_Bořivoj_13.4.1886-10.9.1972)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 13.4.1886
 
| datum narození = 13.4.1886
| místo narození = Rovné, o. Litoměřice
+
| místo narození = Rovné (dnes část obce Krabčice) u Litoměřic
 
| datum úmrtí = 10.9.1972
 
| datum úmrtí = 10.9.1972
 
| místo úmrtí = Praha
 
| místo úmrtí = Praha
Řádka 10: Řádka 10:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Vojtěch Bořivoj AIM
+
}}
 +
 
 +
'''AIM, Vojtěch Bořivoj,''' ''* 13. 4. 1886 Rovné (dnes část obce Krabčice) u Litoměřic, † 10. 9. 1972 Praha, sbormistr, hudební skladatel''
 +
 
 +
Studoval nejprve na gymnáziu v Roudnici nad Labem, kde
 +
1905 maturoval. Pokračoval na české právnické fakultě v Praze
 +
(1905–08) a později, 1932–36, na fi lozofi cké fakultě.
 +
1908–13 absolvoval na pražské konzervatoři hru na varhany
 +
a klavír. Dále skladbu studoval u V. Nováka, zpěv u H. Laška,
 +
E. Pollerta, J. Botouchana a F. Emericha. 1913–20 působil
 +
jako ředitel městské hudební školy v Táboře, 1920–41 byl
 +
státním inspektorem soukromých hudebních škol. Současně
 +
vedl hudební část školského rozhlasu (1930–36), byl předsedou
 +
zkušební komise pro učitele hudby (1932–43) a profesorem
 +
pražské konzervatoře pro obor sbormistrovství a sólový
 +
zpěv (1935–47). Jako hlasový poradce Armádního uměleckého
 +
souboru Víta Nejedlého a umělecký poradce ministerstva
 +
školství a národní osvěty působil 1949–54. Angažoval se také
 +
v hudebních spolcích a klubech a věnoval se odborné publicistice.
 +
Nejvíce se ale zabýval sbormistrovskou prací. Již jako
 +
gymnazista vytvořil studentský sbor a řídil Akademický spolek
 +
Říp v Roudnici. 1913 v Praze vedl pěvecký spolek Fibich.
 +
1913–20 byl sbormistrem Hlaholu v Táboře, 1920–22 v Praze
 +
sbormistrem Hlaholu vinohradského, dále Volného pěveckého
 +
sdružení, Aimova smíšeného sboru a mužského sboru Typografi e (1924–54), který vyzvedl mezi přední česká sborová
 +
tělesa a podnikl s ním zájezdy do Německa, Rakouska,
 +
Švýcarska, Sovětského svazu. Zvítězil mj. na mezinárodní
 +
soutěži pěveckých sborů v Budapešti 1948. Založil a vedl též
 +
Aimovo pěvecké kvarteto (1930–38), které uvádělo madrigaly
 +
a soudobou tvorbu. Jako skladatel se A. věnoval tvorbě
 +
komorní, zvl. vokální. Měl smysl pro básnickou předlohu,
 +
dokonale znal a plně využíval vokální projev. 1956 byl jmenován
 +
zasloužilým umělcem.
 +
 
 +
'''D:''' ženské sbory: Tři ženské sbory op. 23; Bouře op. 26; Jiskřičky op. 70;
 +
mužské sbory: V předjaří op. 2; Z časů válečných op. 16; Šest sborů op. 28;
 +
Člověk op. 31; Ze sutin v nový svět op. 32; Tři hesla op. 47; Svět a hmota op.
 +
50; Dvě modlitby za vlast op. 54; Napněte lana, prapory vlajte op. 65; Za
 +
otčinu a lepší život op. 68; smíšené sbory: Jarní smutky op. 6; Kentauři op.
 +
27; Dva madrigaly op. 40; písně: Prvé písně op. 21; Ecce homo! Román
 +
o utrpení a vykoupení života op. 58.
 +
 
 +
'''L:''' OSND 1/1, s. 59; A. Patzaková ed., Prvních deset let Československého
 +
rozhlasu, 1935, passim; K 70. narozeninám V. B. A., 1956; Skladatelé dneška.
 +
60 let Typografi e, 1960; HS 1, s. 19; Čeští skladatelé současnosti, 1985;
 +
Tomeš 1, s. 23.
 +
 
 +
Lenka Mráčková
  
== Literatura ==
 
PSN I, 28;PND, 143, 334; MEH, 18; KK I. 44; KSN I, 82; ČSHSOI I, 19; ČSS, 9; DOH 140, 347; ČBS, 13; Tomeš I, 23;
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:77- Hudební skladatel]]
 
[[Kategorie:77- Hudební skladatel]]
 
[[Kategorie:78- Hudební interpret]]
 
[[Kategorie:78- Hudební interpret]]
 
 
[[Kategorie:1886]]
 
[[Kategorie:1886]]
[[Kategorie:Rovné]]
+
[[Kategorie:Krabčice]]
 
[[Kategorie:1972]]
 
[[Kategorie:1972]]
 
[[Kategorie:Praha]]
 
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 21. 1. 2016, 12:00

Vojtěch Bořivoj AIM
Narození 13.4.1886
Místo narození Rovné (dnes část obce Krabčice) u Litoměřic
Úmrtí 10.9.1972
Místo úmrtí Praha
Povolání

77- Hudební skladatel

78- Hudební interpret

AIM, Vojtěch Bořivoj, * 13. 4. 1886 Rovné (dnes část obce Krabčice) u Litoměřic, † 10. 9. 1972 Praha, sbormistr, hudební skladatel

Studoval nejprve na gymnáziu v Roudnici nad Labem, kde 1905 maturoval. Pokračoval na české právnické fakultě v Praze (1905–08) a později, 1932–36, na fi lozofi cké fakultě. 1908–13 absolvoval na pražské konzervatoři hru na varhany a klavír. Dále skladbu studoval u V. Nováka, zpěv u H. Laška, E. Pollerta, J. Botouchana a F. Emericha. 1913–20 působil jako ředitel městské hudební školy v Táboře, 1920–41 byl státním inspektorem soukromých hudebních škol. Současně vedl hudební část školského rozhlasu (1930–36), byl předsedou zkušební komise pro učitele hudby (1932–43) a profesorem pražské konzervatoře pro obor sbormistrovství a sólový zpěv (1935–47). Jako hlasový poradce Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a umělecký poradce ministerstva školství a národní osvěty působil 1949–54. Angažoval se také v hudebních spolcích a klubech a věnoval se odborné publicistice. Nejvíce se ale zabýval sbormistrovskou prací. Již jako gymnazista vytvořil studentský sbor a řídil Akademický spolek Říp v Roudnici. 1913 v Praze vedl pěvecký spolek Fibich. 1913–20 byl sbormistrem Hlaholu v Táboře, 1920–22 v Praze sbormistrem Hlaholu vinohradského, dále Volného pěveckého sdružení, Aimova smíšeného sboru a mužského sboru Typografi e (1924–54), který vyzvedl mezi přední česká sborová tělesa a podnikl s ním zájezdy do Německa, Rakouska, Švýcarska, Sovětského svazu. Zvítězil mj. na mezinárodní soutěži pěveckých sborů v Budapešti 1948. Založil a vedl též Aimovo pěvecké kvarteto (1930–38), které uvádělo madrigaly a soudobou tvorbu. Jako skladatel se A. věnoval tvorbě komorní, zvl. vokální. Měl smysl pro básnickou předlohu, dokonale znal a plně využíval vokální projev. 1956 byl jmenován zasloužilým umělcem.

D: ženské sbory: Tři ženské sbory op. 23; Bouře op. 26; Jiskřičky op. 70; mužské sbory: V předjaří op. 2; Z časů válečných op. 16; Šest sborů op. 28; Člověk op. 31; Ze sutin v nový svět op. 32; Tři hesla op. 47; Svět a hmota op. 50; Dvě modlitby za vlast op. 54; Napněte lana, prapory vlajte op. 65; Za otčinu a lepší život op. 68; smíšené sbory: Jarní smutky op. 6; Kentauři op. 27; Dva madrigaly op. 40; písně: Prvé písně op. 21; Ecce homo! Román o utrpení a vykoupení života op. 58.

L: OSND 1/1, s. 59; A. Patzaková ed., Prvních deset let Československého rozhlasu, 1935, passim; K 70. narozeninám V. B. A., 1956; Skladatelé dneška. 60 let Typografi e, 1960; HS 1, s. 19; Čeští skladatelé současnosti, 1985; Tomeš 1, s. 23.

Lenka Mráčková