Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ALBERTUS_Jan)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ALBERTUS Jan

Z Personal
Jan ALBERTUS
Povolání

61- Pedagog

63- Spisovatel


Jan ALBERTUS