Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ALBINUS_z_Jenčova_Jan_1600-1644)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ALBINUS z Jenčova Jan 1600-1644

Z Personal
Jan ALBINUS z Jenčova
Narození 1600
Úmrtí 1644
Povolání

61- Pedagog

63- Spisovatel


Jan ALBINUS z Jenčova