Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ALBIN_Jan_-1621)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ALBIN Jan -1621

Z Personal
Jan ALBIN
Úmrtí 1621
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan ALBIN