ALEX Adolf J. 25.4.1890-2.9.1957: Porovnání verzí

Z Personal
(ALEX_Adolf_J._25.4.1890-2.9.1957)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 25.4.1890
 
| datum narození = 25.4.1890
| místo narození = Strmilov, o. Jindřichův Hradec
+
| místo narození = Strmilov u Jindřichova Hradce
 
| datum úmrtí = 2.9.1957
 
| datum úmrtí = 2.9.1957
 
| místo úmrtí = Praha
 
| místo úmrtí = Praha
Řádka 10: Řádka 10:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Adolf J. ALEX
+
}}
 +
 
 +
'''ALEX, Adolf J. (vl. jm. Jelínek, Adolf ),''' ''* 25. 4. 1890 Strmilov u Jindřichova Hradce, † 2. 9. 1957 Praha, malíř, kreslíř, ilustrátor, jevištní výtvarník''
 +
 
 +
Pocházel z početné rodiny měšťana a obchodníka Jana Jelínka
 +
ve Strmilově. Od šesti let, po předčasné matčině smrti, vyrůstal
 +
u příbuzných v Počátkách. 1902–04 studoval nižší reálku
 +
v Telči, 1903–07 keramickou školu v Bechyni. Krátce pracoval
 +
v keramických dílnách závodu Graniton, navrhoval a zdobil
 +
stolní soubory. 1908 odešel do Prahy, navštěvoval uměleckoprůmyslovou
 +
školu, kde 1911 maturoval. Studium završil
 +
pěti semestry na speciálce prof. Maška. Po absolutoriu odešel
 +
do Mnichova na Akademii do ateliéru prof. A. Janka, vynikajícího
 +
grafika a specialisty na velké historické kompozice
 +
a malbu koní. Se začátkem světové války se musel vrátit do
 +
Prahy a odborné školení ukončil čtyřletým pobytem v grafické
 +
speciálce prof. M. Švabinského na AVU. Od 1919 užíval
 +
občanské jméno A. J. Alex. Jako akademický malíř žil v Praze-
 +
-Břevnově, záhy se prosadil jako figuralista, portrétista a precizní
 +
grafik. 1923 obdržel stipendium Zeyerova fondu při
 +
ČAVU, o rok později se účastnil výstavy českých grafiků
 +
v Paříži. Studijně jezdil na český venkov, do Itálie a Německa.
 +
Zpočátku si vybíral romantické náměty – přírodu a přírodní
 +
živly, život Cikánů a Indiánů. Zálibu našel ve studiích koní,
 +
měl vynikající cit pro anatomii a pohyb. Vliv A. Janka se
 +
projevil i v jeho vizionářských kompozicích (Orgie, Adamité,
 +
Ve zříceninách chrámu). Později věnoval pozornost technickým
 +
stavbám a architektuře. S oblibou je zachycoval ve spojení
 +
s vodou (nábřeží, mosty, viadukty, přehrady, vodárny,
 +
továrny, mohyly a pomníky). Vyzdobil lepty bibliofilské vydání
 +
Českých balad J. Vrchlického, Evžena Oněgina A. S.
 +
Puškina. Ilustroval Nerudovy Balady a romance, Vrchlického
 +
Legendu o sv. Prokopu i vlastní pohádky. Byl autorem ex libris,
 +
novoročních gratulací, příležitostných tisků i portrétů politických
 +
a kulturních osobností (T. G. Masaryk, E. Beneš, F. Staněk,
 +
F. Soukup, K. V. Rais, J. S. Machar, F. X. Svoboda ad.).
 +
Patřil k zakládajícím členům a funkcionářům Sdružení českých
 +
umělců grafiků Hollar a Jednoty umělců výtvarných.
 +
Účastnil se pravidelně jejich výstav v ČSR i v zahraničí (Paříž
 +
1921, Barcelona 1929, Tokio a Ósaka 1931). A. dílo je zastoupeno
 +
v předních evropských galeriích a muzeích (Vídeň,
 +
Frankfurt nad Mohanem, Paříž, Riga, Londýn, Madrid, Vatikán),
 +
v Čechách v Národní galerii v Praze, v Alšově Jihočeské
 +
galerii na Hluboké a v muzeu v Jindřichově Hradci. 1945 byl vyloučen z Hollaru pro aktivistickou činnost za okupace.
 +
 
 +
Byl také literárně činný. Náměty A. próz tvořily romanticky
 +
stylizované osudy umělců a malířů. Uplatnil rovněž vynálezy
 +
k usnadnění malířské (např. výtlačný štětec, 1947) a grafické
 +
práce. Ze všech oborů své činnosti dosáhl největších profesních
 +
úspěchů jako grafik.
 +
 
 +
'''D:''' výtvarné (výběr): portréty významných osobností; grafické listy: Na trh,
 +
1915, Orgie, Dragounská hlídka, Převoz, V kostele, 1916, Ve zříceninách
 +
chrámu, Cikánský tábor, 1917, Adamité, 1918–19, Jan Hus káže pod Kozím
 +
Hrádkem, 1919, Cikáni ve sněhu, Vichřice, 1910, Na břehu, Stádo koní,
 +
1923, Koně na pastvě, 1924, V kapli, Stavba mostu v Bechyni, 1926, Cikáni,
 +
V ohni, Jezdci, Dělostřelecké spřežení, 1927, Stavba mohyly M. R. Štefánika,
 +
1929, Stavba viaduktu, 1930, Vranovská přehrada aj.; grafické ilustrace:
 +
Cikáni, 1920; J. Neruda, Ballady a romance, 1920; J. Vrchlický, České balady,
 +
1923; Deset leptaných ex libris, 1923; Československé hrady a zámky (24
 +
akvarely ve 3 sv.) 1930–32; J. Vrchlický, Legenda o sv. Prokopu, 1935; dále
 +
ilustrace vlastních literárních prací; akvarely, ex libris, novoročenky, lepty na
 +
keramice, kresby, kopie Rembrandtových obrazů aj. Soupis literárního díla
 +
in: LČL 1, s. 51n. a SČSVU 1, s. 31, z toho: Pohádky (2 sv.), 1923, Krásná
 +
pastýřka, 1928; Černošedé oči, 1930, Osudové rozcestí, 1932; Vichřice,
 +
1932; Umělcův názor na krisi z hlediska mravního a všelidského, 1934;
 +
Osamělci, 1934; Dva falešné obrázky, 1937; Pramen života a smrti, 1941;
 +
Světlo a stín, 1941, Modelka a závodní kůň, 1943; Žil a trpěl, 1944; novinové
 +
a časopisecké příspěvky.
 +
 
 +
'''L:''' MSN 1, s. 87; Album representantů s. 887; Malíř a grafi k A. J. A., 1936;
 +
F. Táborský, A. J. A., in: Hollar 5, 1928–29, s. 149n.; ISN 1, s. 114; OSND
 +
1/1, s. 85; J. Čadík, Ku 20leté umělecké činnosti mistra A. J. A. a jeho grafické dílo, 1933 (seznam grafických prací); V. Kabeš, Přínos jihočeského
 +
venkova (Na okraj díla A. J. A), in: Venkov 26. 10. 1933; KSN 1, s. 108;
 +
Toman 1, s. 13; Toman D, s. 17; A. Chvála, Vzpomínka na grafika A. J. A.,
 +
in: Zprávy Spolku sběratelů a přátel ex libris, 1957, 21–22, s. 6n.; Vollmer
 +
1, s. 27; LČL 1, s. 51n.; SČSVU 1, s. 31.
 +
 
 +
'''P:''' Pozůstalost v SOA Jindřichův Hradec.
 +
 
 +
Gustav Novotný
  
== Literatura ==
 
Čes biog. I.; LČL I, 51; Toman dod. 13; OSN Di/1, 85; ISN 1, 114; KSN I, 108;
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik]]
 
[[Kategorie:76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 
 
[[Kategorie:1890]]
 
[[Kategorie:1890]]
 
[[Kategorie:Strmilov]]
 
[[Kategorie:Strmilov]]
 
[[Kategorie:1957]]
 
[[Kategorie:1957]]
 
[[Kategorie:Praha]]
 
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 28. 1. 2016, 11:17

Adolf J. ALEX
Narození 25.4.1890
Místo narození Strmilov u Jindřichova Hradce
Úmrtí 2.9.1957
Místo úmrtí Praha
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

63- Spisovatel

ALEX, Adolf J. (vl. jm. Jelínek, Adolf ), * 25. 4. 1890 Strmilov u Jindřichova Hradce, † 2. 9. 1957 Praha, malíř, kreslíř, ilustrátor, jevištní výtvarník

Pocházel z početné rodiny měšťana a obchodníka Jana Jelínka ve Strmilově. Od šesti let, po předčasné matčině smrti, vyrůstal u příbuzných v Počátkách. 1902–04 studoval nižší reálku v Telči, 1903–07 keramickou školu v Bechyni. Krátce pracoval v keramických dílnách závodu Graniton, navrhoval a zdobil stolní soubory. 1908 odešel do Prahy, navštěvoval uměleckoprůmyslovou školu, kde 1911 maturoval. Studium završil pěti semestry na speciálce prof. Maška. Po absolutoriu odešel do Mnichova na Akademii do ateliéru prof. A. Janka, vynikajícího grafika a specialisty na velké historické kompozice a malbu koní. Se začátkem světové války se musel vrátit do Prahy a odborné školení ukončil čtyřletým pobytem v grafické speciálce prof. M. Švabinského na AVU. Od 1919 užíval občanské jméno A. J. Alex. Jako akademický malíř žil v Praze- -Břevnově, záhy se prosadil jako figuralista, portrétista a precizní grafik. 1923 obdržel stipendium Zeyerova fondu při ČAVU, o rok později se účastnil výstavy českých grafiků v Paříži. Studijně jezdil na český venkov, do Itálie a Německa. Zpočátku si vybíral romantické náměty – přírodu a přírodní živly, život Cikánů a Indiánů. Zálibu našel ve studiích koní, měl vynikající cit pro anatomii a pohyb. Vliv A. Janka se projevil i v jeho vizionářských kompozicích (Orgie, Adamité, Ve zříceninách chrámu). Později věnoval pozornost technickým stavbám a architektuře. S oblibou je zachycoval ve spojení s vodou (nábřeží, mosty, viadukty, přehrady, vodárny, továrny, mohyly a pomníky). Vyzdobil lepty bibliofilské vydání Českých balad J. Vrchlického, Evžena Oněgina A. S. Puškina. Ilustroval Nerudovy Balady a romance, Vrchlického Legendu o sv. Prokopu i vlastní pohádky. Byl autorem ex libris, novoročních gratulací, příležitostných tisků i portrétů politických a kulturních osobností (T. G. Masaryk, E. Beneš, F. Staněk, F. Soukup, K. V. Rais, J. S. Machar, F. X. Svoboda ad.). Patřil k zakládajícím členům a funkcionářům Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Jednoty umělců výtvarných. Účastnil se pravidelně jejich výstav v ČSR i v zahraničí (Paříž 1921, Barcelona 1929, Tokio a Ósaka 1931). A. dílo je zastoupeno v předních evropských galeriích a muzeích (Vídeň, Frankfurt nad Mohanem, Paříž, Riga, Londýn, Madrid, Vatikán), v Čechách v Národní galerii v Praze, v Alšově Jihočeské galerii na Hluboké a v muzeu v Jindřichově Hradci. 1945 byl vyloučen z Hollaru pro aktivistickou činnost za okupace.

Byl také literárně činný. Náměty A. próz tvořily romanticky stylizované osudy umělců a malířů. Uplatnil rovněž vynálezy k usnadnění malířské (např. výtlačný štětec, 1947) a grafické práce. Ze všech oborů své činnosti dosáhl největších profesních úspěchů jako grafik.

D: výtvarné (výběr): portréty významných osobností; grafické listy: Na trh, 1915, Orgie, Dragounská hlídka, Převoz, V kostele, 1916, Ve zříceninách chrámu, Cikánský tábor, 1917, Adamité, 1918–19, Jan Hus káže pod Kozím Hrádkem, 1919, Cikáni ve sněhu, Vichřice, 1910, Na břehu, Stádo koní, 1923, Koně na pastvě, 1924, V kapli, Stavba mostu v Bechyni, 1926, Cikáni, V ohni, Jezdci, Dělostřelecké spřežení, 1927, Stavba mohyly M. R. Štefánika, 1929, Stavba viaduktu, 1930, Vranovská přehrada aj.; grafické ilustrace: Cikáni, 1920; J. Neruda, Ballady a romance, 1920; J. Vrchlický, České balady, 1923; Deset leptaných ex libris, 1923; Československé hrady a zámky (24 akvarely ve 3 sv.) 1930–32; J. Vrchlický, Legenda o sv. Prokopu, 1935; dále ilustrace vlastních literárních prací; akvarely, ex libris, novoročenky, lepty na keramice, kresby, kopie Rembrandtových obrazů aj. Soupis literárního díla in: LČL 1, s. 51n. a SČSVU 1, s. 31, z toho: Pohádky (2 sv.), 1923, Krásná pastýřka, 1928; Černošedé oči, 1930, Osudové rozcestí, 1932; Vichřice, 1932; Umělcův názor na krisi z hlediska mravního a všelidského, 1934; Osamělci, 1934; Dva falešné obrázky, 1937; Pramen života a smrti, 1941; Světlo a stín, 1941, Modelka a závodní kůň, 1943; Žil a trpěl, 1944; novinové a časopisecké příspěvky.

L: MSN 1, s. 87; Album representantů s. 887; Malíř a grafi k A. J. A., 1936; F. Táborský, A. J. A., in: Hollar 5, 1928–29, s. 149n.; ISN 1, s. 114; OSND 1/1, s. 85; J. Čadík, Ku 20leté umělecké činnosti mistra A. J. A. a jeho grafické dílo, 1933 (seznam grafických prací); V. Kabeš, Přínos jihočeského venkova (Na okraj díla A. J. A), in: Venkov 26. 10. 1933; KSN 1, s. 108; Toman 1, s. 13; Toman D, s. 17; A. Chvála, Vzpomínka na grafika A. J. A., in: Zprávy Spolku sběratelů a přátel ex libris, 1957, 21–22, s. 6n.; Vollmer 1, s. 27; LČL 1, s. 51n.; SČSVU 1, s. 31.

P: Pozůstalost v SOA Jindřichův Hradec.

Gustav Novotný