ALLIO von Löwenthal Jan Baptista (Giovanni Battista) 1644-1716: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
| jméno = ALLIO z Loewenthalu Martin
+
| jméno = Jan Baptista (Giovanni Baptista) ALLIO von Löwenthal
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 1651
+
| datum narození = 1644
| místo narození = Scaria (Itálie)
+
| místo narození = Vídeň
| datum úmrtí = asi 1701-1702
+
| datum úmrtí = 1716
 
| místo úmrtí = Praha
 
| místo úmrtí = Praha
 
| povolání = 74- Architekt
 
| povolání = 74- Architekt
Řádka 11: Řádka 11:
 
}}
 
}}
  
'''ALLIO (též ALIO, ALLIGO, ALLYO) z Loewenthalu (též Libentalu), Martin,''' ''* 1651 Scaria (Itálie), † asi 1701–1702 Praha, stavitel''
 
 
Příslušník široce rozvětvené severoitalské umělecké rodiny,
 
která se uplatnila i v Čechách. Poprvé se objevil v záznamu
 
z 29. 6. 1671 spolu se svým příbuzným, snad bratrem,
 
Andreou A., s nímž měl být po roce propuštěn z učení
 
u G. D. Orsiho. Měšťanské právo obdržel 8. 11. 1678 na
 
Starém Městě pražském, kde se také oženil a od 1685 vlastnil
 
dům U Pejrů (U Alliů, čp. 414/I) na Uhelném trhu. Byl nepochybně
 
úspěšným stavitelem, o čemž svědčí nejen vlastnictví
 
dalšího domu U Zlaté koruny (čp. 455/I) na Starém
 
Městě pražském, ale také celá řada (většinou domácích) zedníků,
 
kteří se u něho vyučili. S dalším příbuzným, kameníkem
 
Giovannim Battistou A., byli významně činní v městské
 
setnině svatolinhartské čtvrti a za své zásluhy získali dne
 
29. 4. 1694 nobilitaci s právem používat erb. V pramenech
 
se poté objevuje označení „urozený vladyka“. Mezi jeho mnohé
 
přátele patřili hlavně vlašští umělci (architekti M. Canevalle
 
a G. B. Alliprandi). Ještě jako tovaryš a poté jako polír
 
pracoval A. 1671–75 pod Orsim na Svaté Hoře u Příbrami.
 
Po smrti svého učitele získal výhodné místo fortifikačního
 
stavitele na Novém Městě pražském, které zastával až do konce
 
života.
 
 
Řadu staveb vedl podle cizích projektů. Nelze proto vyloučit,
 
že také při stavbě nového klášterního kostela v Broumově,
 
která je jeho nejvýznačnější realizací, postupoval podle cizího
 
návrhu. V Martínkovicích u Broumova a Tachově patrně pracoval podle vlastních plánů. Jeho tvorbu můžeme zařadit
 
do kvalitnějšího průměru rané barokní architektury v Čechách.
 
 
'''D:''' Broumov, benediktinské opatství, klášterní kostel sv. Vojtěcha (1684–88);
 
Tachov, františkánský konvent (1686–89, 1695) a kostel sv. Maří Magdalény
 
(1689–94); Martínkovice (panství broumovských benediktinů), kostel sv. Jiří
 
a Martina (1690–92); pro Černíny: Letňany, hospodářský dvůr (1691),
 
v Kosmonosech, dokončení piaristické koleje podle projektu Giovanni
 
Battisty Maderny (1692–94); Staré Město pražské, přestavba (dnes zaniklého)
 
cyriackého kláštera u kostela sv. Kříže Většího (po 1692).
 
 
'''L:''' Dlabač 1, s. 39; I. Kořán, Cyriacký klášter a chrám sv. Kříže Většího v baroku,
 
in: Umění 16, 1968, s. 176n; týž, O stavbě františkánského kláštera
 
v Tachově, in: Sborník okresního musea v Tachově, 6, 1971, s. 1n.; M. Vilímková,
 
Marginalia k architektonické tvorbě 1. polovině 18. století, in:
 
Umění 26, 1978, s. 415, 429n., pozn. 9; Saur 2, s. 534n.; P. Vlček, Praha
 
1610–1700, 1998, 250 n.
 
 
Pavel Vlček
 
  
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:74- Architekt]]
 
[[Kategorie:74- Architekt]]
[[Kategorie:1651]]
+
[[Kategorie:1644]]
[[Kategorie:Scaria]]
+
[[Kategorie:Vídeň]]
[[Kategorie:1701]]
+
[[Kategorie:1716]]
 
[[Kategorie:Praha]]
 
[[Kategorie:Praha]]

Aktuální verze z 28. 1. 2016, 12:37

Jan Baptista (Giovanni Baptista) ALLIO von Löwenthal
Narození 1644
Místo narození Vídeň
Úmrtí 1716
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt