Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ALTENBURGER_von_Josef_1810)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ALTENBURGER von Josef 1810

Z Personal
Josef ALTENBURGER von
Narození 1810
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

20- Finančník nebo pojišťovák


Josef ALTENBURGER von