Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ALTHAN_Michael_Ferdinand_25.6.1708-18.5.1789)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ALTHAN Michael Ferdinand 25.6.1708-18.5.1789

Z Personal
Michael Ferdinand ALTHAN
Narození 25.6.1708
Úmrtí 18.5.1789
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Michael Ferdinand ALTHAN