AMBROŽ Vojtěch 5.1.1905-10.3.1962: Porovnání verzí

Z Personal
(AMBROŽ_Vojtěch_5.1.1905-10.3.1962)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 5.1.1905
 
| datum narození = 5.1.1905
| místo narození = Drahotěšice, o. České Budějovice
+
| místo narození = Drahotěšice u Hluboké nad Vltavou
 
| datum úmrtí = 10.3.1962
 
| datum úmrtí = 10.3.1962
| místo úmrtí = Praha
+
| místo úmrtí = Praha nebo Drahotěšice
 
| povolání = 11- Geolog
 
| povolání = 11- Geolog
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Vojtěch AMBROŽ
+
}}
 +
 
 +
'''AMBROŽ, Vojtěch,''' ''* 5. 1. 1905 Drahotěšice u Hluboké nad Vltavou, † 10. 3. 1962 Praha nebo Drahotěšice, geolog''
 +
 
 +
1925–31 studoval přírodní vědy a chemii na UK v Praze, kde
 +
1931 obhájil doktorskou disertaci. 1932–42 učil na pražských
 +
středních školách a zároveň začal psát beletrii a filmové
 +
scénáře. Od 1942 působil jako vědecký pracovník v Ústředním
 +
ústavu geologickém v Praze, kde vedl laboratoř pro zrnitostní
 +
rozbor zemin. Zpočátku se podílel na vypracování map
 +
základových půd a map půdních poměrů (listy Benešov, Jihlava,
 +
České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Příbram,
 +
Třebíč a Znojmo), dále se věnoval problémům kvartéru středních
 +
a severozápadních Čech a Ostravska a systematicky studoval
 +
spraše v Čechách a na Slovensku. Jako jeden z prvních
 +
českých geologů se zabýval fosilními půdami, periglaciálními
 +
jevy, kvartérní tektonikou a větrnou deflací. Za téměř třicetileté
 +
vědecké činnosti uveřejnil přes 30 článků a map. Patřil
 +
k zakladatelům moderní české školy kvartérní geologie.
 +
 
 +
'''D:''' Studie o krystaliniku mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou, in: Spisy PřF
 +
UK 138, 1935; Studujeme za školou (filmový námět), 1940; Periglaciální
 +
zjevy u Jevan, in: Zprávy Geologického ústavu Čechy Morava 18, 1943,
 +
s. 219n.; Spraše pahorkatin, in: Sborník Státního geologického ústavu ČSR
 +
14, 1947, s. 225n.; Tektonika kvartérních sedimentů na Ostravsku, in: Věstník
 +
Ústředního ústavu geologického 30, 1955 s. 211n. (spoluautor K. Žebera);
 +
Subglaciální koryta na Ostravsku, in: Přírodovědný sborník Ostravského
 +
kraje 19, 1958, s. 222n.; Chebská pánev, in: Časopis pro mineralogii a geologii
 +
3, 1958, s. 178n.; Zpráva o výzkumu a mapování čtvrtohorních pokryvných
 +
útvarů sokolovské pánve, in: Anthropozoikum 10, 1960, s. 221n.
 +
 
 +
'''L:''' L. Sýkora, In memoriam V. A., in: Věstník Ústředního ústavu geologického
 +
37, 1962, č. 5, s. 395n. (s bibliografií); NGS, s. 657.
 +
 
 +
Pavel Vlašímský
  
== Literatura ==
 
Kouřímský, Kalendarium 78, 22; 
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:11- Geolog]]
 
[[Kategorie:11- Geolog]]
 
 
[[Kategorie:1905]]
 
[[Kategorie:1905]]
 
[[Kategorie:Drahotěšice]]
 
[[Kategorie:Drahotěšice]]
 
[[Kategorie:1962]]
 
[[Kategorie:1962]]
 
[[Kategorie:Praha]]
 
[[Kategorie:Praha]]

Verze z 4. 2. 2016, 11:18

Vojtěch AMBROŽ
Narození 5.1.1905
Místo narození Drahotěšice u Hluboké nad Vltavou
Úmrtí 10.3.1962
Místo úmrtí Praha nebo Drahotěšice
Povolání 11- Geolog

AMBROŽ, Vojtěch, * 5. 1. 1905 Drahotěšice u Hluboké nad Vltavou, † 10. 3. 1962 Praha nebo Drahotěšice, geolog

1925–31 studoval přírodní vědy a chemii na UK v Praze, kde 1931 obhájil doktorskou disertaci. 1932–42 učil na pražských středních školách a zároveň začal psát beletrii a filmové scénáře. Od 1942 působil jako vědecký pracovník v Ústředním ústavu geologickém v Praze, kde vedl laboratoř pro zrnitostní rozbor zemin. Zpočátku se podílel na vypracování map základových půd a map půdních poměrů (listy Benešov, Jihlava, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Příbram, Třebíč a Znojmo), dále se věnoval problémům kvartéru středních a severozápadních Čech a Ostravska a systematicky studoval spraše v Čechách a na Slovensku. Jako jeden z prvních českých geologů se zabýval fosilními půdami, periglaciálními jevy, kvartérní tektonikou a větrnou deflací. Za téměř třicetileté vědecké činnosti uveřejnil přes 30 článků a map. Patřil k zakladatelům moderní české školy kvartérní geologie.

D: Studie o krystaliniku mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou, in: Spisy PřF UK 138, 1935; Studujeme za školou (filmový námět), 1940; Periglaciální zjevy u Jevan, in: Zprávy Geologického ústavu Čechy Morava 18, 1943, s. 219n.; Spraše pahorkatin, in: Sborník Státního geologického ústavu ČSR 14, 1947, s. 225n.; Tektonika kvartérních sedimentů na Ostravsku, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 30, 1955 s. 211n. (spoluautor K. Žebera); Subglaciální koryta na Ostravsku, in: Přírodovědný sborník Ostravského kraje 19, 1958, s. 222n.; Chebská pánev, in: Časopis pro mineralogii a geologii 3, 1958, s. 178n.; Zpráva o výzkumu a mapování čtvrtohorních pokryvných útvarů sokolovské pánve, in: Anthropozoikum 10, 1960, s. 221n.

L: L. Sýkora, In memoriam V. A., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 37, 1962, č. 5, s. 395n. (s bibliografií); NGS, s. 657.

Pavel Vlašímský